GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng chỉ

Tất cả các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn RoHs.

Bồn tích áp Canature đã đạt các chứng nhận NSF và ACS, KTW và W270.

Van điều khiển mutiport Canature, được thiết kế và sản xuất độc lập đã được chứng nhận bởi NSF, CE và ACS.

Hệ thống RO Canature và màng lọc có chứng chỉ NSF 58.

Toàn bộ nhà máy của Canature đã được chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001 về chất lượng và đảm bảo môi trường.

Chứng nhận NSF Hoa Kỳ1
Chứng nhận CE của Liên minh Châu Âu
Chứng nhận RoHS của Liên minh Châu Âu
Chứng nhận ACS của Pháp
Chứng nhận KTW của Đức
Chứng nhận W270 của Đức